KJETIL RENOLEN JACOBSEN  
Kjerstin Barkved
 

- 30 års erfaring med KAM - komplementær og alternativ medisin

 

Nyheter

UNDERSØKELSE VISER UTBREDT BRUK

En omfattende undersøkelse om bruken av KAM - komplementær og alternativ medisin rundt i verden konkluderer med at det er stor interesse. Opp til 75% av befolkningen i et land er brukere. De vanligste plagene som pasientene oppsøker KAM for er: ryggplager, depresjon,angst, søvnvansker, hodepine/ migrene, og mage/tarmplager. Omtrent en tredjedel av alle nordmenn og halvparten av befolkningen i Sverige og Damnark har brukt KAM siste året.

Les mer

 

ADHD-PASIENTER BEDRE AV HOMEOPATI
I en forsknings studie der 36 ADHD-pasienter, i alderen 6-16 år ble behandlet av homeopat i ett år viste 2/3 deler av pasientene en tydelig bedring av symptomene.

Les mer

 

HOMEOPATI MYE BRUKT AV LEGER I ENGLAND

Her er et intervju med Mabel som er en av mange almenpraktiserende leger

i England som foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter.

Se video

 

 

HOMEOPATI GIR HJELP TIL BRUKNE BEN
Undersøkelse forteller at helningen av brukne ben går raskere ved hjelp av homeopatisk medisin. Pasientgruppen som fikk homeopati medisin opplevde at bruddet grodde sammen raskere og at de hadde mindre smerte enn gruppen som fikk placebo medisin.

Les mer

 

 

 

 

TID FOR BEHANDLING AV HØYSNUE

Forebyggende behandling av høysnue og allergi med homeopati gjøres før sesongen starter. Når symptomene først er igang har immunforsvaret travelt, og er lite mottagelig. Derfor anbefales å ta en forebyggende homeopati kur hver vår. Det finnes noe positiv forskning på behandling av allergi.

Les mer

 

UNDERSØKELSER VISER AT HOMEOPATI VIRKER LENGE

Over 3000 pasienter, voksne og barn ble fulgt opp over en periode på åtte år. Pasientene rapporterte om fortsatt god virkning av den homeopatiske behandlingen mange år etter endt behandling. Halvparten av pasientene fortalte om en over 50% bedring av plagene etter åtte år!

Les mer

 

 

MINDFULNESS OG ANGST

Erfaring og forskning viser at mindfulness øvelser hjelper forebyggende mot angst.

1 av 4 av oss er plaget med angst. Når vi plages med angst bruker vi mye energi på kontroll.

Mindfulness hjelper oss å akseptere de følelsene vi tidligere forsøkte kontrollere.

Les mer

 

 

MINDFULNESS - OPPMERKSOMT NÆRVÆR

Det er en økende interesse for bevissthets treningen kalt Mindfulness. Stadig flere yrkesgrupper og institusjoner øver mindfulness som del av organisasjons kulturen. Interessant forskning er gjort på blant annet stressmestring, avhengighet og forebygging av utbrenthet og depresjon. Dette gjør Mindfulness til et aktuellt terapeutisk verktøy også. Også styrking av immunforsvaret og mentaliseringen har vært i antydet. Mindfulness kan læres i grupper eller i en-til-en sesjoner . Les mer

 

 

HOMEOPATI I EUROPA

Over 100 milioner brukere av alternativ medisin i Europa. 30% av dem bruker homeopati.

Tallene kommer fra forskningsprosjektet CAMbrella som er EU finnansiert. NAFKAM senteret ved

universitetet i Tromsø er en av instutusjonene involvert.

Les mer

 

 

HOMEOPATI ER EN TRYGG OG KONSTNADSEFFEKTIV BEHANDLINGSFORM

En rapport laget av en offentlig kommite i Sveits, på over 300 sider konkluderer med at homeopati er en systematisk medisinsk behandlingsform som er både trygg og kostnadseffektiv og har god klinisk forskning. Spesiellt fant man god forskning på allergi og øvre luftveisinfeksjoner. Sveits har idag innkludert homeopati i det offentlige helsetilbudet.

Les mer

 

 

HØNEBLUND ER SUNDT

Hurtiglad batteriene med powernap - eller på norsk høneblunn. Forskning viser at det er god økonomi i å la de ansatte sitte med lukkede øyne og beina på skrivebordet  i 10 min. Har man øvet Mindfulness er effekten av tiltaket enda bedre - da kommer man raskere inn i rett modus. Les mer

 

HOMEOPATI UNDER SVANGERSKAPET

En stor undersøkelse fra England viser at det er vanlig å bruke alternativ medisin under svangerskapet.

Urtete er vanligst - med homeopati på andre plass. Dette stemmer godt med erfaringer hos norske homeopater.

Forskning viser at det ikke er bivirkninger med homeopati.

Les mer

 

 

HELSEPERSONELL STORBRUKERE AV ALTERNATIV MEDISIN

En stor undersøkelse fra USA viser at ansatte i helsesektoren oftere bruker alternativ behandling.

Dette bekrefter tidligre undersøkelser gjort i Norge.

Les mer

 

 

BARN BEHANDLES OFTE MED HOMEOPATISK MEDISIN

En stor ny undersøkelse fra Tyskland viser at barna ofte mottar homeopatisk behandling. I Tyskland er homeopatien en del av det offentlige helsevesenet. Undersøkelser gjort i Norge sier at barn er den største pasientgruppen til homeopati. Les mer

 

- HOMEOPATI VIRKER GODT PÅ ALLERGI

Nyere forskning bekrefter igjen at homeopatisk behandling virker godt på allergi. Allergi og høysnue er den største pasientgruppen hos homeopatene. Det anbefales å begynne behandlingen noen uker før første allergisymptom bryter ut. Styrkende forebyggende behandling før sesongen og akut behandling ved behov under sesongen.

Les mer

- VIRUS

I begynnelsen av det nye året er det vanlig for oss på den nordlige halvkule å treffe på virus. Hvordan vi reagerer på dette møtet er ulikt. Noen kan kjenne en enkelt frostri, så ferdig med det - mens andre opplever sterke symptomer en ukes tid. Hvordan vi forholder oss til denne sesongen er avgjørende. Immunforsvaret er fantastisk - om vi tillater det å få jobbe i fred.

Her er en klok gjennomgang om sesongvirus. Les mer

- MIGRENE HOS BARN

Det er publisert en ny studie på effekt av behandling med homeopati ved migrene hos barn 5-15 år. Studien er ikke en RCT, så det er altså ingen placeboontroll. Det er en observasjonsstudie. Men det er mange deltakere. Den viser at behandlingen hos homeopat har god effekte hos mange av barna.

Les mer

- FORNØYDE MED HOMEOPATISK BEHANDLING AV INFLUENSALIGNENDE SYMPTOMER

En undersøkelse fra Frankrike (hvor det er vanlig at legene foreskriver homeopati medisin) der en gruppe pasienter mottok homeopatisk behandling av legen og den andre gruppen mottok skolemedisinsk behandling, viste at gruppen som fikk homeopatisk medisin var mest fornøyde med behandlingen.

Les mer

- HOMEOPATIEN I VEKST I INDIA

Homeopati har vært en viktig del av helsevesenet i India i mange år. Siden 1980 har antallet registrerte homeopater blitt doblet til nesten 250.000 og antallet klinikker og sykehus har økt med 400%.

Les mer

- HØYERE UTDANNEDE VELGER OFTERE ALTERNATIV BEHANDLING

En undersøkelse viser at pasientene hos alternativ behadlere oftere har en høyere universitetsutdanning.

Les mer

- ANGST OG DEPRESJON MEST VANLIGE PSYKISKE PLAGER BEHANDLET MED HOMEOPATI

En ny undersøkelse fra Frankrike viser at av de psykiske plagene man ofte behandler med homeopati, er angst og depresjon de vanligste. I Frankrike anvendeder 1/3 av de almenpraktiserende legener homeopati. Undersøkelsen antyder også at det er kvinner med høyere utdanning som er den mest vanlige brukeren av homeopati.

Les mer

- EU FORSKER PÅ HOMEOPATI FOR KUER

Mange bønder bruker homeopati på kuene sine. Når kuene får antibiotika må melken kastes, men dette tapet unngås når man behandler med homeopati. Nå vi EU vite hvor godt denne behandlingen virker.

Les mere

- ALLERGI, ASTMA OG EKSEM - FORTSATT BEDRE ÅTTE ÅR ETTER

En nyere undersøkelse fra Italia viser at barn som ble behandlet med homeopati for allergi, eksem og/eller astma fortsatt var bedre åtte år etter behandling med homeopati. At behandlingen virker lenge stemmer godt med erfaringer gjort i Norge.

Les mer

 - STRESS HOS SPEDBARN KAN GI ØKT ALLERGI

Forskere fra Sverige har målt mengden stresshormon hos småbarn og funnet mindre allergi hos de med lavere kortisol nivå.

Dette bekrefter tidligere studier som antyder sammenheng mellom fysiske helseplager og stress.

Les mer

- HOMEOPATI MOT ØREBETENNELSE

Forskning viser at barn som fikk homeopati ble raskere friske enn de som fikk skolemedisin. Ingen av barna som ble behandlet med homeopati behøvde antibiotika, mens alle de andre barna fikk dette.

Les mer

- HOMEOPATI MOT KRONISK BIHULEBETENNELSE

En gruppe pasienter som fikk homeopatisk behandling for kronisk bihulebetennelse - eller sinusitt ble fulgt opp over lengre tid. Pasientene rapporterte om fortsatt god virkning av behandlingen etter åtte år.

Les mer

 

- Nyere forskning viser at homeopatisk behandling er bra mot atopisk eksem

- Forskning på terapeutens egenskaper

- Legene skal lære mere om homeopati

- Pasientene kan bli spurt om å delta i en forsknings undesøkelse i samarbeid med Universitetet i Tromsø

- Halvparten av sykehusene tilbyr homeopati og annen alternativ medisin

- Stor ny undersøkelse bekrefter den medisinske effekten i homeopatisk medisin

- Homeopatisk medisin målbar med UV- spektroskopi

- Alternativ medisin på frammarsj

- Flere bruker alternativ medisin

- Forskning viser : Homeopati har god effekt ved depresjon

- Debattinnlegg i SA om Placebo

- Forsknings database på homeopati

- Homeopati mot luftveis infeksjoner hos barn

- Homeopatisk medisin godkjent for legebruk i UK

- 70 til 80% opplever å bli hjulpet

- Homeopati mot nye arenaer

- Fornøyde pasienter

- Halve Norge bruker alternativ behandling

- Tysk toppfotball avhengig av homeopati

- Stjernene velger homeopati


E-post: post@homeopati-stavanger.no                     Webdesign: MOFix ©