Homøopati mot luftveisinfeksjoner

hos barn

 
 

Homøopatisk forebygging av øvre luftveisinfeksjoner hos barn gir bedre resultat enn ved annen behandling, sier homøopat Aslak Steinsbekk i sin doktorgradsavhandling.

Opphav:
Dagens Medisin 07/05 - I en randomisert studie ble 169 barn som hadde vært til lege på grunn av en øvre luftveisinfeksjon (ØLI), rekruttert til å være med på å undersøke effekten av forebyggende homøopatisk behandling. Disse ble delt i to grupper, hvorav den ene fikk time til homøopat med en gang, som forskrev behandling på vanlig måte. Den andre gruppen ble satt på venteliste og fikk først komme til homøopat etter tre måneder, forteller homøopat og sosiolog Aslak Steinsbekk ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU. - Gjorde denne gruppen andre ting for å forebygge i mellomtiden? - Noen oppsøkte lege, andre gjorde ingenting i den perioden. Vi ser at uansett hva ventelistegruppen gjorde, var forekomsten av ØLI signifikant lavere hos dem som fikk homøopatisk behandling med en gang (åtte dager på tre måneder), sammenlignet med den andre gruppen som sto på venteliste, eller benyttet annen behandling ved behov mens de ventet (13 dager på tre måneder). - Homøopatisk behandling ser dermed ut til å hindre tilbakefall hos barna i forbindelse med gjentatte luftveisinfeksjoner, sier Steinsbekk.

Tredobling av barn

Resultatet kommer frem i doktorgradsavhandlingen til Aslak Steinsbekk. Han er den første homøopaten i Norge som tar doktorgrad. Avhandlingen tar også for seg hvorfor foreldre velger å gå til homøopat, og om hvorvidt foreldres selvmedisinering av barn er annerledes enn hva en homøopat ville forskrive. - Bakgrunnen for undersøkelsene er at det nesten er en tredobling i antall barn som går til homøopat, sier Steinsbekk. Cirka 40 prosent av pasientene vil være under 16 år, og det er mye. Hud- og gjentatte luftveisplager er hovedårsakene til at barn kommer til homøopat. Det finnes lite forskning på effekten av behandlingen, derfor var det relevant finne ut dette.

Les mer

 
  tilbake