KJETIL RENOLEN JACOBSEN  
foto
 

- 30 års erfaring med KAM - komplementær og alternativ medisin

 

Biografiarbeide I Samtale-terapi I Coaching

cirkleBIOGRAFIARBEIDE

Begrepet Biografi-arbeid stammer fra den Antroposofiske medisin og går forenklet ut på å gjennopptage vår egen biografi. Ut fra tanken; at det vi bevisstgjør og anerkjenner i livet vårt - det boter vi.

Les mer

SAMTALETERAPI / PSYKOTERAPI

Det terapeutiske møtet og samtalen om hva vi står inne i i livet, om våre relasjoner kan hjelpe oss
å løse opp blokkeringer og frigjøre våre skjulte resurser slik at vi kan finne en bedre helse.

Forskning vise at det ikke er så avgjørende hvilken teknikk - terapeutisk retning man velger, men at det oppstår et godt terapeutisk møte.

Les mer

COACHING

En coach er en slags mental personlig trener.

Treneren bruker ulike metoder og teknikker for å la deg å oppnå større klarhet, integrere nye ferdigheter, oppleve større tilfredsstillelse og få økt livskvalitet. Trenere tar utgangspunkt i dine mål og vil sjekke ut hvordan det står til på livsområder som forhold, følelser, og praktiske områder som økonomi, karriere og åndelige områder som spiritualitet, familie, venner samt helse og velvære. Livskvalitet kommer av synergien mellom alle områder.

Les mer

Interessant link til selvcoaching:

- Kongefølelsen

MINDFULNESS

Mindfulness er bevissthetstrening som har fått mye oppmerksomhet de siste årene mye på grunn av alle de gode forskningsresultatene på blant annet stressmestring og forebygging av tilbakefall av depresjon.

Målet med øvelsene er økt bevisthet på øyeblikket. For å være tilstede i nuet må vi akseptere nuet som det er - vi kan ikke samtidig være i nuet og krisere eller analysere det. Mindfulness kan læres i grupper eller i e- til-en sesjoner.

Ler mer


E-post: post@homeopati-stavanger.no                     Webdesign: MOFix ©