KJETIL RENOLEN JACOBSEN  
foto
 

- 25 års erfaring med KAM - komplementær og alternativ medisin

 

FAQ - ofte stilte spørsmål og forsøk på svar

Hvem bruker KAM - komplementær og alternativ medisin?

 Både voksne og barn i alle aldre søker seg tll KAM behandling. De fleste har vært hos lege med plagen sin først, men er ikke fornøyde med behandlingen de mottok og har blitt anbefalt homeopati av venner og familie.

Les undersøkelse

Jeg møter ofte barn som er plaget med:

 • tilbakevendende
  • ørebetennelser
  • halsbetennelser
  • urinveisinfeksjonerbarn
  • forkjølelser
  • allergi, høysnue og atopi
  • astma
 • utslett / eksem
 • søvnfortyrrelser
 • sengeveting
 • uro og konsentrasjonsvansker
 • angst
 • hodepine
 • vorter
 • mage- og fordøyelsesplager og
 • generellt nedsatt immunforsvar

kvinner i forbindelse med:

 • "dårlig form"
 • livskriser
 • menstruasjons plager / PMS
 • trøtthet og lav energidamer
 • håravfall
 • eksem /  utslett / uren hud
 • nedsatt humør og stress symptomer
 • søvnplager
 • hodepine / migrene
 • infertilitet (ufrivillig barnløshet)
 • muskel / skjellet plager
 • ryggplager
 • tilbakevendende urinveis infeksjoner
 • hormonell ubalanse
 • tilbakevendende bihulebetennelser
 • kroniske og tilbakevendende betennelser
 • endometriose
 • mage / tarm og fordøyelses plager
 • generellt nedsatt immunforsvar
 • herpes simplex - munnsår

menn i forbindelse med:

 • stress symptomer - "dårlig form"
 • livskriser
 • ryggplager
 • bihulebetennelser
 • hodepine og migrene
 • muskel skjelett plager
 • mage/ tarm/ fordøyelses problem
 • eksem og utslett
 • høysnue og allergi
 • stress symptomer
 • depressjon og utbrendhet
 • søvnplager
 • generellt nedsatt immunforsvar
 • prostatitt
 • ufrivillig barnløshet
 • potensproblemer.

Hvor lang tid tar behandlingen og hva koster det?

Til første konsultasjon for voksne behøves mellom en og to timer - honorar kr 700 - kr 1.400.

(ved akutte tilstander klarer vi oss med en time, men ved langvarige og kroniske problemstillinger behøves to timer).

Til oppfølgende behandling for voksne behøves fra en halv time til en time - som koster kr 350 -  kr 700 -.

(Til lokale og avgrensede problemer klarer man seg med en halv times oppfølging, men til de mer komlekse symptombilder anbefales en time.)

Til første konsultasjon for barn (opp til 16 år) behøves ca en time - som koster kr 700 -.

Oppfølgende behandling for barn klarer seg vanligvis med en halv time, som koster kr 350 -.

Avtalt tidsbruk utover dette kr 350 pr 30 min.

(honorarer justert: mars - 08, jan - 11)

Homeopatisk medisin kjøpes mest vanlig på apotek og koster fra 100-150 kr for en kur.

Behandling hos registrert homeopat er fritatt for mva.

NB. Timebestilling må avbestilles yrkesdagen før kl 10.00, ellers må desverre timen betales i sin helhet.

Betalingsmåte?

 Med bankkort.

Finnes det forskning på homeopati?

 Det finnes i dag en god del forskning på homeopati og stadig nye forsknings prosjekt blir publisert. Se under nyheter på framsiden.

Vi ønsker oss flere store undersøkelser som går over lengre tid. Pasienter kan bli spurt om å delta på pågående undersøkelser.

Nasjonalt Forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø, (NAFKAM) fastslår at hele 70-80% av de som bruker homeopati opplever å bli hjulpet, men at de ennå ikke har forskning nok og fortsatt mangler et stort nok forskningsmiljø til å kunne forklare disse tallene. Les mer under homeopati.

Er det farlig å ta for mye homeopatisk medisin?

 Man kan ikke bli forgiftet av overdosering av homeopatisk medisin, men om man tar hyppige doser av høypotente homeopatiske midler kan kroppens respons bli unødvendig sterkt og dette kan oppleves ubehagelig. Derfor er "Den minste virksomme dose” ett sentralt prinsipp i den klassiske homeopatien.

Kan jeg bruke skolemedisin samtidig med homeopatisk medisin?
Stort sett går det bra å bruke skolemedisin samtidig med homeopatisk medisin. Noen ganger har man mistenkt at skolemedisin inneholdende kortison har nedsatt effekten på det homeopatiske middelet, men diskuter dette nærmere med homeopaten din.

Noen naturmidler kan å gå dårlig sammen med skolemedisin.

Kan homeopatisk behandling hjelpe mot influensa?

 Forebyggeende behandling eller konstitusjonsbehandling anbefales for å stå sterkere rustet mot virus epedemier som influensa.

Vi må tro at mange flere enn de som utvikler influensalignende symptomer, faktisk blekspnert. Hvorfor de ikke blir plaget med symptomer har mye med hvordan immunforsvaret virker. Et vitalisert immunforsvar reagerer raskere og lager mindre plager. 

Det finnes noen midler som er bra mot akut influensa. Se det homeopatiske husapoteket.
For plager som følger av influensa brukes også konstitusjonsbehandling. Dvs individuelt tilpasset homeopatisk behandling.

Hvordan kan homeopati virke når medisinen er så sterkt fortynnet?

 Ofte assosieres homeopati med terkt fortynnet medisin, men homeopati har i utgangspunktet ikke noe med fortynnet medisin å gjøre.

Ordet Homeopati er gresk å betyr; lignende lidelse. Dvs like boter llike. Dette er det sentrale prinsippi homeopatien. Praksis med potensiering eller fortyinng av medisiner har kommet senere i historien. Les mer

Kan jeg bruke homeopatisk medisin i stedet for skolemedisin?

 Bruker du skolemedisinen kun som lindrende behandling ved behov, f.eks. smertelindrende, kan du prøve ut om du kan klare deg kun med homeopatisk medisin. Ellers er dette er et vanskelig spørsmål som pasient og lege bør vurdere sammen. Viktig å informere homeopaten om hvilke valg du tar.

Hva er Konstitusjons-behandling?

  Konstitusjons-behandling er et sentralt begrep i den klassiske homeopatien og betyr noe forenklet; behandling rettet mot å styrke vår evne til helse.

Et homeopatisk konstitusjons-middel er et middel som stemmer godt både med pasientens symptomer og tegn og personlighet. Når det speiler pasienten godt og treffer hele pasienten vil den stimmulere "immunapparatet" og utvikle en bedre helse hos pasienten.

Det motsatte er akutt-homeopatisk behandling, der middelet kun behøver å stemme overens med de lokale akutte symptomene.

Pasienten kan ha glede av å ta konstitusjones middelet over lang til og for en lang rekke symptomer og helseplager. Målet med behandlingen er å finne fram til et godt virkende konstitusjons middel som pasienten skal kunne ha i bakhånd og administrere selv ved evenuelle tilbakefall.

Kan barn behandles med homeopatisk medisin?

 Homeopatene behandler ofte barn, i alle aldre. Barn regnes som en grei pasient gruppe da både symptomer og behandlings respons oftest er tydelige å derfor relativt lette å tolke. Det er ikke registrert bivirkninger som tilsier at det skal være noen fare å behandle barn - selv for de aller minste. Men det anbefales å konsultere fast-legen paralellt med den homeopatiske behandlingen.

dyrKan dyr behandles med homeopatisk medisin?

 Hest, katt, hund og melkekyr behandles ofte. Bøndene er spesielt glade i homeopatisk medisin da det ikke forstyrrer melkeproduksjonen på samme måten som antibiotika. Veterinær homeopatien har hatt stor vekst ute i verden de siste årene. Selv har jeg etterhvert godl erfaring med behandling av hund og hest.

Kan homeopatiske medisiner tas av gravide eller i ammetiden?

 Den homeopatiske behandlinger som mamma har glede av har også barnet glede av, men det anbefales å konsultere homeopaten fortløpende om man ikke kjenner godt til behandlingsmetoden.

Nyere forkning viser at det er vanlig å bruke homeopatisk medisin under svangerskapet

les mere

Hvordan skal jeg ta homeopatisk medisin?

mann  Homeopatisk medisin skal alltid smelte i munnen - med minimum en halv times avstand til mat. Voksne skal la den smelte under tungen og de minste barna kan suge dem som drops. Unngå å håndtere medisinen med bare hender - noe av effekten kan da forsvinne før den kommer inn i munnen.
Derfor helles alltid medisinen først over i lokket og derfra rett i munnen.

Vil en større dose homeopatisk medisin gi sterkere effekt?

 Dose og effekt forholdet er ikke like lett å forstå i homeopatien som i vanlig medisin. Innen den Klassiske homeopatien er det "den minste virksomme dose" som er idealet. Dette for å gjøre kuren så rask og skånsom som mulig for pasienten. En unødig stor dose kan gi unødvendig sterk første reaksjon. Ønsket effekt kan ved kroniske tillstander godt følge etter en enkel minimal dose av et velvalgt homeopatisk middel, mens en mer akutt situasjon ofte kan kreve mer frekvent dosering.

Hvilke reaksjoner kan man regne med etter å ha tatt homeopatisk medisin?

 En svak og forbigående førsteforverring av de aktuelle symptomene regnes som et positiv tegn på at immunforsvaret responderer/ svarer godt på den homeopatiske behandlingen. Hvilken reaksjon man kan forvente er avhengig av hvilke symptomer pasienten har og har hatt. En god tommelregel er å fortsette kuren fram til responsen kommer og så ta en pause til førsteforverringen har klinget av. Er du i tvil her så konsulter homeopaten.


Kan ufrivillig barnløse få hjelp av homeopatisk behandling? barn

 Ufrivillig barnløse, eller infertilitet, er en pasientgruppe homeopatene møter ofte. Årsaken til barnløsheten kan ligge hos mannen eller hos kvinnen, eller den kan være summen av udefinerbare svakheter i forplantnings-systemet hos begge. Homeopaten vil prøve å styrke de områdene hos paret som behøver å vitaliseres. Noen ganger er det nok at den med påvist svakhet mottar behandling. Men om ikke årsaken er tydelig diagnostisert av lege, vil det være klokt at begge mottar behandling. Den homeopatiske behandlingen kan godtkompletteres med tillskudd av vitaminer og mineraler. Kan nevne at mange homeopater har egen oppslagstavle på klinikken med bilder av barna som har kommet etter vellykket behandling.

Kan man få hjelp ved utbrenthet?

Jeg møter mange mennesker som kjenner seg utbrent, eller utladet. I en slik krise er det viktig at man forstår bedre hvordan man har havnet der. Og defra kunne tenke positivt om fremtiden. Psykoterapi samtale og om biografien- såkalt Biografiarbeide kan være til stor hjelp.

Mindfulness praksis har vist gjennom forskning at det hjelper for tilbakefall av depresjon og angest.

Blir homeopati praktisert i andre land?

 • ca 22% av alle EU borgere bruker ofte homeopatisk behandling

 • homeopati praktiseres i 40 av 42 europeiske land

 • I Sveits er homeopati en inkludert del av det offentlige helsetilbudet
 • I Frankrike bruker ca 1/3 del - dvs ca 18.000 - av de allmennpraktiserende legene homeopatiske medisiner på sine pasienter (til sammenlign. har Norge ca 5.000 allmennpraktiserende leger)

 • i England er homeopati en del av det offentlige helsevesen, det finnes fem homeopatiske sykehus og allmennlegene henviser ofte pasientene til homeopat

 • i Tyskland er homeopater offentlig godkjennte, 20% av legene har tilleggsutdanning i homeopati og en rekke sykehus benytter homeopatiske medisiner

 • ca 60% av alle skotske leger foreskriver homeopatiske medisiner til sine pasienter.

 • India har ca 180.000 praktiserende homeopater (dvs èn pr 5.500 innbygger) og ca 180 homeopatiske sykehus
 • Homeopati er en del av det offentlige helsevesenet i mange andre land eksempelvis Brasil, Chile, Mexico, Pakistan og, Cuba.

snåsamannen varme hender healing snåsa mannen stavanger helberedelse ved håndspåleggelse


 Tel: 402 47 631   -   E-post: post@homeopati-stavanger.no                     Webdesign: MOFix ©