KJETIL RENOLEN JACOBSEN  
Kjerstin Barkved
 

- 30 års erfaring med KAM - komplementær og alternativ medisin

 

MINDFULNESS

Holder kurs og grupper i stressmestring med mindfulness i samarbeid med PsykOpp - Psykiatrisk Opplysningsfond og Nasjonalforeningen for Folkehelse på Skipper Worse

En god norsk oversettelse av begrepet mindfulness er oppmerksomt nærvær. Mindfulness er en sinstilstand - som viser seg ha positiv effekt for både kropp og sjel. Noen liker å tenke på å øve mindfulness som å stemme et instrument. Stemme samklangen mellom kropp og sjel. Det er mange aktiviteter som styrker evnen til mindfulness. Og vi kan øve oss på å beholde kvaliteten. En måte å trene dette på er gjennom meditasjon.

Mindfulness er ikke noe nytt fenomen, det er allerede omtalt i 2500 år gml skrifter, men siste 25 år er det utført systematisk forskning

på dens effekt på både på kropp og sjel. Og resultatene mer enn antyder en positiv virkning på både

nervesystem og immunforsvar. Særlig har man undersøkt hvilken effekt det har på stress.

Alle har erfaring med tilstanden mindfulness og vi kan lære å bli flinkere til å bruke det.

 Å forklare hvordan mindfulness har en positiv effekt på kropp og sjel er vanskelig - det må nesten oppleves.

 

 

BEVISSTHETSTRENING

Mindfulness er en type bevissthetstrening som har fått økt oppmerksomhet de siste årene.

Mye på grunn av de mange positive undersøkelsene både på mental og somatisk helse.

For tiden publiseres det 40-50 nye forsknings undersøkelser på mindfulness pr måned.

BEHØVER VI MINDFULNESS?

Tiden vi lever i er hektisk og det er lett å fortape seg i alle ytre krav og forventninger. WHO, Verdens Helse Organisasjon har hovedfokus på stress og depresjon somi tiden som kommer. Om den tendensen vi ser i dag får fortsette vil nesten alle lide av en stress/ depresjon/ angst lidelse i 2040.

FORSKNING

 Det mere enn antydes at mindfulness praksis har en god effekt på en rekke områder som for eksempel økt stressmestring, økt livsglede, avhengighets problematikk, utbrenthet, styrking av immunforsvaret og forebygging av tilbakefall av angst og depresjon.

UTVIKLING

Stadig flere selskaper, institusjoner og organisasjoner - som for eksempel forsvaret, sykehus og skoler har innført mindfulness praksis i sin kultur.

Stadig nye felt interesserer seg for resultatene som kommer fra mindfulness forskningen.

MÅLET

 Målet med øvelsene er å kunne beholde en høyere grad av mindfulness gjennom dagen.

Verktøyet vi lærer hjelper oss å ha større bevissthet om øyeblikket og oppleve det som skjer i oss og rundt oss uten å ta det personlig.

Være i tid og rom bevissthet. Kunne være opprettholde den sunde avstanden mellom de psykologiske størrelsene Jeg og Meg.

GRUBLING, TANKESPINN OG AUTOMATTANKER

 Vi kan ikke samtidig være i nuet, planlegge for fremtiden, gruble over fortiden eller hvordan andre opplever oss eller multitaske.

Det ene uteslutter det andre. Automat tanker og grubling er ikke endel av vår naturlige hvile bevissthet og

omhandler ofte problemstillinger om hvordan vi tenker og opplever oss selv. Og automattanker og grubling er resurskrevende.

AUTOPILOT

Å leve livet på autopilot kan man si er det motsatte av å leve livet med høy grad av oppmerksomt nærvær.

Den rette holdningen til det som oppleves i øyeblikke: ikke dømmende, anerkjennende og aksepterende.

LÆRING

Anbefaler å lære Mindfulness i individuelle sesjoner eller i mindre grupper.

Det vanskeligste viser seg å være å sette av tid til å få brutt koden og komme igang med å praktisere.

Det dukker ofte opp spørsmål underveis, særlig om man ikke har erfaring med meditasjon. Da er det godt å ha muligheten til å diskutere disse fortløpende.

En kombinasjon av Mindfulness instruksjon og Coaching har vist seg ha god effekt.

Konkret forslag til de som ønsker å komme raskt igang å øve Mindfulness:

Å lære Mindfulness kan man gjøre ved å studere selv, eller man kan ta individuelle sesjoner.

Eksempel:

Først en dobbelttime fullgt av tre oppfølgende sesjoner med to uker imellom - med konkrete øvelser/ hjemmelekser å fokusere på i mellom.

Pris: kr 3000

Så er du igang.

Kontakt for timeavtale : SMS 402 47 631 eller post@homeopati-stavanger.no

 Mindfulness gruppe på arbeidsplassen:

Å etablere en Mindfulness gruppe / holde kurs på arbeidsplassen kan vi være behjelpelige med. Ofte er en endags samling et godt insitament for å lære konseptet.  Et åpent tilbud til de ansatte å delta i gruppen / på kurset er ofte den beste rammen. Gruppen kan ha opp til 20 medlemmer.

Vi finner en tid som passer - så setter vi det inn i kalenderen.

Se Mindfulness skolen

 

For å følge med på utviklingen av Mindfulness kan du trykke Liker på denne gruppe på

Facebook: Mindfulness-skolen, Stavanger

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les mer

’Mindfulness er en aksepterende og ikke-dømmende bevissthets tillstand på det man opplever fra øyeblikk til øyeblikk’.

Mindfulness skal øves og kan sees på som en egenskap: hvor man i varierende grad har evnen til å være Mindful, hvor man i en varierende grad klarer å ha oppmerksomheten på det man opplever i øyeblikket med en aksepterende og ikke-dømmende holdning.

Det vil si at man har en oppmerksomhet på det man opplever av kroppslige fornemmelser, sanseinntrykk, tanker, følelser, drifter og impulser, fra ethvert øyeblikk til det neste. En mindful oppmerksomhet bærer en holdning preget av aksept, hvor man forsøker å akseptere de opplevelsene man kjenner på, uavhengig av om de oppleves som ubehagelige eller behagelige, og at man dermed prøver å ikke flykte fra de opplevelsene man kjenner på.

En mindfull oppmerksomhet bærer også preg av å være ikke-dømmende. Det vil si at man skal forsøke å la være med å dømme, vurdere eller kategorisere de opplevelsene man har. Slik at man forsøker å være mest mulig nøytral til de opplevelsene man har, uten å vurdere dem som positive eller negative, gode eller dårlige, verdifulle eller verdiløse.

 


  E-post: post@homeopati-stavanger.no                     Webdesign: MOFix ©