Kun placebo

 

”Det er kun placebo” – får pasientene høre når de spør legen om homeopatisk behandling. Placebo blir ofte assosiert med narre-medisin, men betyr egentlig; ”Den forbedring av tilstanden som skyldes pasientens positive forventninger til behandlingen.

Placebo-effekten gjelder altså for alle behandlinger vi mottar der vi har ett ønske om at den skal virke godt. Da er det merkelig om placebo-effekten ikke gjelder for lege behandling også.

Nyere undersøkelser forteller at over halvparten av befolkningen bruker alternativ medisin. De aller fleste har vært hos minst en lege med plagen sin før de går til homeopat. Og de prøver ut legens anbefalte behandling før de søker videre.

En pasienter slet med kronisk bihulebetennelse og et stygt eksem på hendene. Han prøvde først fastlegens anbefalte behandlinger med antibiotika og kortison. Da den varige effekten uteble, ble han henvist videre til to ulike spesialister. Øre, nese og hals og hud spesialist. Her ble han nøye undersøkt igjen, både manuelt og maskinelt. Han fikk foreskrevet ny type kortison og antibiotika, enda en gang. Dette prøvde han også samvittighetsfullt over lengre tid, men ingen av disse behandlingene gav han varig hjelp heller. Han måtte stadig øke dosene og repetere kurene, for å holde symptomene i sjakk.

Da han var lei og fortvilet nok, spurte han fastlegen til råds om hva han trodde om homeopatisk behandling, da han hadde en kusine som hadde fått god hjelp med en lei urinveisinfeksjon. Legens svar var at homeopati er bortkastet, for det er kun placebo. Men han prøver likevel ut homeopatisk behandling.

Homeopatien har ikke medisiner for sykdom, men for syke mennesker. Derfor består en såkalt homeopatisk konstitusjonsbehandling ofte av kun av ett homeopatisk middel som dekker hele pasienten. Det homeopatiske konstitusjonsmiddelet skal passe til pasienten som nøkkelen til en lås har til hensikt å styrke pasientens immunforsvar.

Og denne behandlingen gav pasienten godt resultat. Etter år med behandling hos ulike leger, spør mannen seg nå om hvor sannsynlig det er at placebo-effekten plutselig oppstod hos homeopaten.. Men egentlig er han likeglad over hvor effekten kom fra, han er bare glad for å ha fått hjelp.

reg homeopat Kjetil Renolen Jacobsen   (debattinnlegg fra Stavanger Aftenblad).